האם מבצע "צוק איתן" מהווה כוח עליון?

כוח עליון מוגדר כאירוע בלתי צפוי, שלא היה ניתן להיערך לקראתו.

כידוע, כאשר יש אירוע שמוגדר ככוח עליון, לצדדים בחוזה הגנה טובה מבחינה משפטית בקשר לעמידה בהתחייבויות שלהם.

אמנם כל מקרה צריך להיבחן לגופו, אבל ישנם כמה קווים כלליים שאפשר להתייחס עליהם:

1. האם קיים בחוזה סעיף כוח עליון או כפי שידוע force majeure? ואם כן איך הוא מוגדר? האם הוא כולל מבצע צבאי או רק מלחמה, האם הוא כולל גיוס מילואים או שביתות? אם ההגדרה רחבה מספיק וניתן לפרש אותה ככוללת גם מבצע צבאי בעל היקף מוגדר ו/או גיוס מילואים, אזי יוכל היצואן להתגונן בעילה של כוח עליון, במידה ולא יוכל לספק את הסחורה בזמן ו/או לעמוד בהתחייבויותיו כלפי הצד השני.

2. כאשר אין הגדרה ספציפית או מספיק רחבה של כוח עליון והחוזה כפוף למשפט ישראלי, קשה מאד לדעת איך יפסוק בית המשפט. ב-1979 אמר כבוד השופט לנדוי[1]: "סכנה של פרוץ מלחמה במועד כלשהו קרוב או רחוק, אינה קיימת תמיד... מלחמה ושלום הבלתי צפוי הוא לעולם בגדר הצפוי עבור אדם מישראל". לעומת זאת ב2010-, כבוד השופטת דר' מיכל עגמון גונן[2] אמרה: "הגיעה העת לומר באופן מפורש כי בהקשרים חוזיים מלחמה אינה בגדר הצפוי, גם באזור כמו אזורינו".

3. כאשר לא קיים בחוזה סעיף העוסק בכוח עליון כלל, חל סעיף 79 של אמנת האו"ם למכר תובעים בינלאומי[3]. " סעיף זה קובע שצד לא יהיה אחראי לאי עמידה בהתחייבות חוזית אם הוא מוכיח שאי הקיום נגרם בשל מכשול שאינו בשליטתו, ושלא ניתן יהיה לצפותו באופן סביר בעת כריתת החוזה[4]. חשוב לציין שהפטור על פי הסעיף הזה חל רק לתקופה בה קיים המכשול ובכפוף להודעהמהצד שאינו עומד בהתחייבותו לצד השני על המכשול ובקשר לאי-יכולת שלו לעמוד בהתחייבותו[5].

המלצות מועילות:

  • לא להסתמך על סעיף כוח עליון להגנה מפני מבצעים צבאיים או כל אירוע מלחמתי באזורינו.

  • לוודא עד כמה שניתן שגם במצבים כאלו תוכל לספק את הסחורה בזמן ולא להפר את החוזה.

  • למרות האמור לעיל, לנסח סעיף כוח עליון בצורה רחבה ביותר, שיכלול עד כמה שניתן אירועים שלצערנו צפויים באזורינו.

  • ואם למרות הכל אתם עומדים להפר התחיבות חוזית עקב מבצע צבאי או אירוע מלחמתי אחר באזורנו – תודיעו מייד לצד השני ותסבירו את ההשפעה של האירוע על היכולת שלכם לעמוד בהתחייבותך.

בכל שאלה, ניתן לפנות אליי: עו"ד בוורלי זאבו –7300 072-221

מובהר בזאת כי המידע המוצג אינו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא או המלצה לנקיטת הליכים. מומלץ לפנות אל עורך דין על מנת לקבל יעוץ משפטי פרטני.

[1] ע/א 715/78 כץ נ' נצחוני

[2] ת"א (ת"א)1072/07 מורן גדעון נ' ציקי פוקס

[3] The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

[4] A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he provide that the failure was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonable be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it, or its consequences.

[5] The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its effect on his ability to perform. If the notice is not received by the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, he is liable for damages resulting from such non-receipt.

#forcemajeureצוקאיתן

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square